Skip to content

Biuletyn informacji publicznej

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

Wojska Polskiego 2a
62-300 Września
NIP: 789-17-89-339

tel. 61 436 49 59
fax. 61 436 48 28
kom. 607 615 040

e-mail: sekretariat@wsckziu-wrzesnia.pl

 • Dyrektor: Kropaczewska Urszula
 • Wicedyrektor: Celka Krzysztof
 • Główna księgowa: Płoszaj-Walczak Magdalena
 •  
 • Pracownicy administracji i obsługi
 • Nauczyciele
 • Nauczyciel bibliotekarz

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni jest to zespół szkół publicznych, który został utworzony 1 września 2019 roku, w skład którego wchodzą:

 • Szkoła Policealna
 • Liceum dla dorosłych
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 1 września 2015 roku działało jako publiczna placówka oświatowa pod nazwą Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Organem Prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Centrum.

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dokumenty prawne:

Uchwała WSCKZiU – pobierz.
Akt założycielski WSCKZiU – pobierz.
Statut WSCKZiU – pobierz.

Uchwała WSCKU – pobierz.
Akt założycielski WSCKU – pobierz.
Uchwała zmiana WSCKU na CKU – pobierz.
Akt założycielski CKU – pobierz.
Statut CKU – pobierz.

Uchwała Szkoła Policealna – pobierz.
Akt założycielski Szkoły Policealnej – pobierz.
Statut Szkoły Policealnej – pobierz.

Uchwała Liceum dla dorosłych – pobierz.
Akt założycielski Liceum dla dorosłych – pobierz.
Statut Liceum dla dorosłych – pobierz.

Szkoła Policealna we Wrześni

 • Zajęcia prowadzone są w formie dziennej, zaocznej i stacjonarnej.
 • Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych.
 • Słuchaczem Szkoły Policealnej jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Liceum dla dorosłych we Wrześni

 • Zajęcia prowadzone są w formie dziennej, zaocznej i stacjonarnej.
 • Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych.
 • Słuchaczem Liceum dla dorosłych jest osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni
W CKU prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej lub więcej kwalifikacji. Zajęcia prowadzone w formie dziennej i zaocznej. Słuchaczem KKZ jest osoba dorosła o dowolnym wykształceniu, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;

 • kurs umiejętności zawodowych – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub w grupie zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów;

 • kurs kompetencji ogólnych – według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego;

 • kursy, inne niż wymienione wyżej – umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 cz I – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 cz II – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 cz III – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – pobierz.
 • Modernizacja sieci informatycznej – pobierz.
 • Remont wejść do budynku oraz uporządkowanie terenu – pobierz.

Autor: Szczudlak Anna
Wprowadzający: Ratajczak Michał
Data utworzenia:  07-08-2020r.
Data aktualizacji: 12-08-2020r.

Rozmiar czcionki
Kontrast