Skip to content

Biuletyn informacji publicznej

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni

Wojska Polskiego 2a
62-300 Września
NIP: 789-17-89-339

tel. 61 436 49 59
fax. 61 436 48 28
kom. 607 615 040

e-mail: sekretariat@wsckziu-wrzesnia.pl

 • Dyrektor: Kropaczewska Urszula
 • Wicedyrektor: Wrzesińska Magdalena, Barszczewska Sylwia
 • Główna księgowa: Kociemba Alina
 •  
 • Pracownicy administracji i obsługi
 • Nauczyciele
 • Nauczyciel bibliotekarz

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni jest to zespół szkół publicznych, który został utworzony 1 września 2019 roku, w skład którego wchodzą:

 • Szkoła Policealna
 • Liceum dla dorosłych
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 1 września 2015 roku działało jako publiczna placówka oświatowa pod nazwą Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Organem Prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Centrum.

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dokumenty prawne:

Uchwała WSCKZiU – pobierz.
Akt założycielski WSCKZiU – pobierz.
Statut WSCKZiU – pobierz.

Uchwała WSCKU – pobierz.
Akt założycielski WSCKU – pobierz.
Uchwała zmiana WSCKU na CKU – pobierz.
Akt założycielski CKU – pobierz.
Statut CKU – pobierz.

Uchwała Szkoła Policealna – pobierz.
Akt założycielski Szkoły Policealnej – pobierz.
Statut Szkoły Policealnej – pobierz.

Uchwała Liceum dla dorosłych – pobierz.
Akt założycielski Liceum dla dorosłych – pobierz.
Statut Liceum dla dorosłych – pobierz.

Szkoła Policealna we Wrześni

 • Zajęcia prowadzone są w formie dziennej, zaocznej i stacjonarnej.
 • Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych.
 • Słuchaczem Szkoły Policealnej jest osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Liceum dla dorosłych we Wrześni

 • Zajęcia prowadzone są w formie dziennej, zaocznej i stacjonarnej.
 • Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych.
 • Słuchaczem Liceum dla dorosłych jest osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni
W CKU prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej lub więcej kwalifikacji. Zajęcia prowadzone w formie dziennej i zaocznej. Słuchaczem KKZ jest osoba dorosła o dowolnym wykształceniu, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;

 • kurs umiejętności zawodowych – według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub w grupie zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów;

 • kurs kompetencji ogólnych – według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego;

 • kursy, inne niż wymienione wyżej – umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 cz I – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 cz II – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 cz III – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2021 – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – pobierz.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2023 – pobierz.
 • Modernizacja sieci informatycznej – pobierz.
 • Remont wejść do budynku oraz uporządkowanie terenu – pobierz.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – pobierz.
 • Strona na której prowadzone jest postępowanie „Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych WSCKZiU we Wrześni” – link.
 • Tablica informacyjna – pobierz
 • Statyw fotograficzny – pobierz
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – pobierz
 • Naprawa pokrycia dachowego obejmująca wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur, pokrycia z papy na budynku WSCKZiU we Wrześni – link
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – pobierz.
 •  
 • Informacja o wynikach naboru Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września konkurs z dnia 09.04.2021r.
  Informujemy, że została zakończona procedura naboru na – wolne stanowisko urzędnicze – referent w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni. Wybrana została Pani Klaudia Marciniak.
  UZASADNIENIE: Pani Klaudia Marciniak spełniła wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.
  Konkurs na stanowisko referenta w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 • .
 • Konkurs na stanowisko referenta z dnia 08.11.2021 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz.
  Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 08.11.2021 na stanowisko referent pobierz.

 • Konkurs na stanowisko specjalista ds. kadr i płac z dnia 08.11.2021 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześnipobierz.
  Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 08.11.2021 na stanowisko specjalista ds. kadr i płac z dnia pobierz. 
 •  
 • Konkurs na stanowisko referenta z dnia 21.04.2022 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz.
  Rozstrzygnięcia konkursu z dnia 21.04.2022 na stanowisko referenta – pobierz
 • Konkurs na stanowisko głównego księgowego z dnia 01.06.2022 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz.
 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 01.06.2022 r. na stanowisko głównego księgowego – pobierz
 •  
 • Konkurs na stanowisko referenta z dnia 02.08.2022 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 02.08.2022 r. na stanowisko referenta – pobierz
 •  
 • Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości z dnia 02.08.2022 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 02.08.2022 r. na stanowisko referenta ds. księgowości – pobierz
 •  
 • Konkurs na stanowisko specjalista ds. kadr i płac z dnia 02.08.2022 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 02.08.2022 r. na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac – pobierz
 •  
 • Konkurs na stanowisko referent z dnia 17.03.2023 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 •  
 • Konkurs na stanowisko referent z dnia 25.08.2023 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 •  
 • Konkurs na stanowisko referent z dnia 15.03.2024 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – pobierz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 15.03.2024 r. na stanowisko referenta – pobierz

Wprowadzający:   Michał Patoka
Data utworzenia:  07-08-2020 r.
Data aktualizacji: 16-04-2024 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast