Skip to content

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Wrześni

Jesteśmy jednostką publiczną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Centrum specjalizuje się w kształceniu ustawicznym, które w dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie jest już koniecznością. Placówka dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość nauczania zarówno przedmiotów teoretycznych jak i praktycznych.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni jest to zespół szkół publicznych, który został utworzony 1 września 2019 roku, w skład którego wchodzą:

Mapa jednostek edukacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego
  • Szkoła Policealna
  • Liceum dla dorosłych
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 1 września 2015 roku działało jako publiczna placówka oświatowa pod nazwą Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

WSCKZiU we Wrześni zajmuje się kształceniem osób dorosłych w Szkole Policealnej, w Liceum Ogólnokształcącym, na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, oraz na kursach doskonalących.

Główne stanowiska administracyjne w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni zajmują:

  • Dyrektor: Kropaczewska Urszula
  • Wicedyrektorzy: Wrzesińska Magdalena, Barszczewska Sylwia
  • Główna księgowa: Kociemba Alina

Biblioteka:

  • Dopta Magdalena

Szczegółowe informacje:

E-mail: sekretariat@wsckziu-wrzesnia.pl
tel. 61 436 49 59
tel. 607 615 040

Rozmiar czcionki
Kontrast