Skip to content

Oferta edukacyjna

 
 • Nauka trwa 2 – 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany do osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • Dla osób dorosłych o dowolnym wykształceniu
 
 • Nauka trwa 3 – 4 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie dziennym i zaocznym
 • Tryb dostosowany do osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dla osób dorosłych o wykształceniu co najmniej średnim


 • Nauka trwa 4 lata i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie dziennym i zaocznym
 • Tryb dostosowany do osób pracujących
 • Świadectwo ukończenia liceum dla dorosłych
 
 
 • Nauka trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin w zależności od kursu
 • Szkolenie realizowane w godzinach zależnych od kursu
 • Zaświadczenie ukończenia kursu lub uczestnictwa w warsztatach
 • Dla osób w każdym wieku
Rozmiar czcionki
Kontrast