Skip to content

Szkoła policealna

Technik masażysta
 • Wykonywać masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny
 • Wykonywać podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta
 • Podstaw psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna
 • Szpitalach
 • Przychodniach rehabilitacyjnych
 • Gabinetach fizjoterapeutycznych
 • Gabinetach odnowy biologicznej, SPA
 • Nauka trwa 4 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie stacjonarnym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik BHP
 • Oceniać stopień zagrożeń i ryzyka zawodowego związanego z miejscem pracy
 • Raportować i sporządzać dokumentację
 • Prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu BHP
 • Ocenianie ryzyka zawodowego
 • Przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Lub samodzielnie stworzysz swoje miejsce pracy
 • Nauka trwa 3 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Technik usług kosmetycznych 2
 • Wykonywać zabiegi w kosmetyce pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej
 • Udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
 • Wykonywania terapii polepszających, stylizacji paznokci i wizażu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające
 • Salonach kosmetycznych
 • Studiach stylizacji i wizażu
 • Salonach odnowy biologicznej
 • Nauka trwa 4 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie stacjonarnym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Terapeuta zajęciowy
 • Rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego wspólnie z zespołem wielodyscyplinarnym
 • Budować relacje terapeutyczne z podopiecznym i jego rodziną, środowiskiem
 • Projektowania  programów terapeutycznyczno – opiekuńczych
 • Organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty
 • Szpitalach
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Hospicjach
 • Ośrodkach rehabilitacyjnych
 • Nauka trwa 4 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie stacjonarnym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Opiekunka dziecięca
 • Dbać o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Wykonywać codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka
 • Prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Pielęgnacja dziecka
 • Żłobku
 • Przedszkolu
 • Domu dziecka
 • Ośrodku opiekuńczo – wychowawczym
 • Nauka trwa 4 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie stacjonarnym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Opiekunka środowiskowa
 •  Jak wspierać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne
 • Pracy w terenie polegającej na docieraniu do osób potrzebujących pomocy
 • Doradzać podopiecznym w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego
 •  Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 •  Instytucjach opiekuńczych, takich jak domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek
 • Fundacjach
 • Oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej
 • Nauka trwa 2 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Podolog
 • Terapii podologicznej paznokci
 • Terapii podologicznej skóry
 • Zabiegów pielęgnacyjnych – pedicure podologiczny
 •  Pracownia podologii
 • Gabinetach masażu
 • Sanatoriach i ośrodkach SPA
 • Centrach rehabilitacji
 • Poradniach diabetologicznych
 • Nauka trwa 4 semestry i jest bezpłatna
 • Zajęcia w systemie stacjonarnym
 • Tryb dostosowany dla osób pracujących
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Wymagane dokumenty:

Szczegółowe informacje:
Sekretariat WSCKZiU Września ul. Wojska Polskiego 2a (pok. 9)

Rozmiar czcionki
Kontrast