Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie.
  2. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu.
  3. Dokument potwierdzający legalność pobytu na terenie Polski (do wglądu).
  4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej przetłumaczone przysięgle na język polski (jeśli zostało ono wydane w innym języku).Obcokrajowcy muszą także uwierzytelnić świadectwo apostille.*

*Apostille jest pieczątką potwierdzająca legalność dokumentu. W przypadku świadectwa ukończenia szkoły apostille wydaje Ministerstwo Edukacji danego państwa.

Podstawa prawna i więcej informacji na stronie:

Klikając link zostaniesz przeniesiony na stronę gov.pl