Skip to content

Inwestycje i remonty

Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu:

Zakres rzeczowy:

 • Montaż sufitów podwieszanych i malowanie pomieszczeń w budynku WSCKZiU we Wrześni
 • Montaż rolet okiennych na budynku WSCKZiU we Wrześni
 • Remont elewacji na budynku WSCKZiU we Wrześni
 • Instalacja elektryczna w związku z modernizacją budynku WSCKZiU we Wrześni
 • Osuszenie pomieszczeń piwnicznych w budynku WSCKZiU we Wrześni
 • Wymiana wykładzin podłogowych w budynku WSCKZiU we Wrześni
Okres realizacji zadania: 2024 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo

Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – Wymiana armatury w toaletach WSCKZiU we Wrześni:

Zakres rzeczowy:

 • Wymiana armatury w toaletach WSCKZiU we Wrześni
Okres realizacji zadania: 2023 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo

Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – Naprawa pokrycia dachowego obejmująca wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur, pokrycia z papy na budynku WSCKZiU we Wrześni:

Zakres rzeczowy:

 • Naprawa pokrycia dachowego obejmująca wymianę obróbek blacharskich, naprawę kominów, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur, pokrycia z papy na budynku WSCKZiU we Wrześni
Okres realizacji zadania: 2023 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo

Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni:

Zakres rzeczowy:

 • Dostosowanie oferty edukacyjnej do współczesnych wymagań rynkowych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego obiektu WSCKZiU we Wrześni
Okres realizacji zadania: 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu znajdują się tutaj.

EFS Samorzad

Rozbudowa sieci informatycznej:

Zakres rzeczowy:

 • instalacja nowych gniazd teleinformatycznych na kolejnych piętrach budynku
 • zakup serwera
Okres realizacji zadania: 2022r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu:

Zakres rzeczowy:

 • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla całości inwestycji w zakresie poprawy warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
Okres realizacji zadania: 2022r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych:

Planowane efekty:

 • Dostosowanie oferty edukacyjnej do współczesnych wymagań rynkowych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego obiektu WSCKZiU we Wrześni.
Całkowita wartość inwestycji: 852 625,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 584 375,00 zł

Zestawienie logotypów

Doposażenie WSCKZiU we Wrześni w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

Planowane efekty:

 • Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Całkowita wartość inwestycji: 168 744,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 143 279,99 zł

 
Zestawienie logotypów

Remont wejść do budynku oraz uporządkowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni:

Zakres rzeczowy:

 • Uporządkowanie terenów zielonych przed budynkiem
 • Renowacja schodów
 • Roboty budowlane – związane z zadaszeniem do budynku
 • Roboty montażowe – zabudowa wejścia do budynku
Okres realizacji zadania: 2020r.
 
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo

Modernizacja sieci informatycznej:

Zakres rzeczowy:

 • Przygotowanie podłoża pod zabudowę instalacji
 • Instalacja gniazd teleinformatycznych
Okres realizacji zadania: 2020r.
 
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Logo WSCKZiU
Województwo Wielkopolskie - logo
Rozmiar czcionki
Kontrast