Skip to content

Kurs na wychowawcę wypoczynku

CEL KURSU:

  • przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowania zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć praktyczno-technicznych i społecznie użytecznych,
  • przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestnikom wypoczynku,
  • przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z zasadami postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.

CZAS TRWANIA KURSU : 36 GODZIN (w tym 8 godziny praktyk)

CENA KURSU : 300 ZŁOTYCH

DLA KOGO?

Osoby chcące rozpocząć kurs na wychowawcę wypoczynku:

  • spełniają warunek, o którym mowa w art. 92p ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

ZAPISY:

email: kursy@wsckziu-wrzesnia.pl lub w sekretariacie (pok. 9 )

Rozmiar czcionki
Kontrast