Skip to content

Kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

CEL KURSU:

  • przygotowanie Słuchaczy do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
  • zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawczo-opiekuńczych, wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i dbania o prawidłowy rozwój oraz bezpieczeństwo dzieci do lat trzech
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

CZAS TRWANIA KURSU : 280 GODZIN (w tym 80 godzin praktyk)

CENA KURSU : 500 ZŁOTYCH

DLA KOGO?

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
  • nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego
  • nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

ZAPISY:

email: kurs.zlobek@interia.pl lub w sekretariacie (pok. 9 )

Rozmiar czcionki
Kontrast