Skip to content

Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu

CEL KURSU:

  • nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu

CZAS TRWANIA KURSU : 48 GODZIN (w tym 8 godzin praktyk)

CENA KURSU : 500 ZŁOTYCH

DLA KOGO?

Osoby chcące rozpocząć kurs pedagogiczny na instruktora praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

  • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • dyplom ukończenia studiów : na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lub na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie. 

ZAPISY:

email: kurs.instruktora@interia.pl lub w sekretariacie (pok. 9 )

Rozmiar czcionki
Kontrast