Skip to content

Majowy weekend 2023

Obchodzimy m. in. Święto Flagi Państwowej i Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1 maja to Święto Pracy – starszym osobom kojarzyć się będzie obecnie przede wszystkim z pochodami organizowanymi przez komunistyczne władze PRL, lecz warto pamiętać, że samo święto nie jest wynalazkiem komunizmu – po raz pierwszy zostało uchwalone pod koniec XIX w., początkowo jako Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Obecnie, od 2004 r., 1 maja zbiega się również z datą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2 maja wypada Święto Flagi Państwowej. Uchwalone zostało również w 2004 roku, i tym samym po raz pierwszy było obchodzone dzień po przystąpieniu Polski do UE.

3 maja natomiast to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej polskiej konstytucji, a zarazem również pierwszego takiego dokumentu w Europie i drugiego na świecie (po konstytucji amerykańskiej). Dokument ten zawierał wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównanie mieszczaństwa i szlachty, zapewnienie ochrony chłopom, swobodę wyznania, powołanie dwuizbowego parlamentu i zniesienie liberum veto. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. W czasach komunizmu święto to zniesiono – wrócono do niego dopiero od 1990 roku, po upadku komunizmu.

Rozmiar czcionki
Kontrast