Wraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu organizujemy zbiórkę potrzebnych produktów na rzecz uchodźców z Ukrainy. Produkty można dostarczać do sekretariatu naszego Centrum lub 16 marca o godz. 12:00 bezpośrednio do Wielkopolskiego Banku Żywności znajdującego się przy ulicy Borówki 6.